Ulemine tulemused liigestele.

In these cases, relying on earlier literature sources, we removed the open injured part in the region of the injured joint capsule and, thereafter, restored the antero- inferior capsule structures. Mõnikord tekib see lisandina põlve osteoartoosile või ITB valule.

ulemine tulemused liigestele

Show full item record Abstract Õlaliigese traumaatiline eesmine nihestus on sagedasim liigese nihestus inimestel ja alla 25 aastastel noorukitel enim korduvalt esinev pärast esmast konservatiivset ravi.

Õlaliigese eesmise nihestuse korral nihkub õlavarreluu-pea üle abaluu liigeseõõnsuse eesmis-alumise serva ja haakub selle serva taga õlavarreluu-pea tagumis-ülemise pinnaga.

ulemine tulemused liigestele

Sageli tekib sellise vigastuse käigus õlavarreluu-pea tagumis-ülemisse osas luudefekt, mida nimetatakse Hill-Sachs´i vigastuseks.

Õlaliigese eesmise nihestuse mehhanismist lähtuvalt tekkis uurimistöö autoritel küsimused: kas õlaliigese ette-alla nihkumisega kaasnevad ka liigesekapsli tagumis-ülemises osas paiknevate struktuuride vigastused, millised struktuurid saavad vigastada ja missugune kliiniline tähtsus neil on. Seetõttu oli meie uurimisgrupi esimeseks eesmärgiks õlaliigese tagumis-ülemise kapsli osa anatoomiliste struktuuride ja nende verevarustuse täpsustamine.

  • Kuidas see välja näeb ning kuidas see koerte elu mõjutab?
  • Poletavad valud sustava
  • Reieluu ülemise kolmandiku murd | Ida-Tallinna Keskhaigla
  • DÜSPLAASIA KUI ELUKAASLANE – Loomade Kiirabi Kliinik
  • Kandidaadid ja liigesevalu
  • Puusavalu ? Mis seda tekitada võib ? - Reakt Füsioteraapia
  • Show full item record Abstract Õlaliigese traumaatiline eesmine nihestus on sagedasim liigese nihestus inimestel ja alla 25 aastastel noorukitel enim korduvalt esinev pärast esmast konservatiivset ravi.

Makroanatoomilise preparatsiooni käigus leidsime, et õlaliigese kapsli ülemine osa on tihedalt seotud rotaatormansetilihaste kõõlustega, mida liigesekapsli ülemises osas tugevdab kaarjas struktuur nn rotaatorkaabel lig.

Rotaatorkaabli tagumine kinnituskoht on ka kolme rotaatormansetilihase m.

Main navigation

Uurimistöö kinnitas ka dr. Koltsi poolt See kapsli struktuur kinnitub abaluu kaelale ja rotaatorkaabli tagumis-ülemisse ossa ja toetab rotaatormanseti funktsiooni.

ulemine tulemused liigestele

Teise aspektina kirjeldasime kliinilise uuringu ajal alla 25 aastastel meespatsientidel esmase õlaliigese traumaatilise eesmise nihestuse korral esinevaid vigastusi. Eelnevatele kirjandusallikatele toetudes eemaldasime vigastatud liigeskapsli piirkonnas lahtised vigastatud osad ja taastasime eesmis-alumised vigastatud kapslistruktuurid.

Kahe aasta pärast teostatud järelkontroll näitas, et operatsioon tagas samalaadsed tulemused, kui õlaliigese kapsli tagumis-ülemise osa vigastuseta patsientidel. Arvesse võttes õlaliigese kapsli ja seda piiravate anatoomiliste struktuuride verevarustust ning veresoonte kulgu nendes struktuurides, töötasime välja operatsiooni tehnika haakuva Hill-Sachs´i vigastuste ravimiseks.

ulemine tulemused liigestele

Turvalise stabiilsuse tagamiseks ja säästmaks verevarustust peaksid kinnitusõmblused kulgema lihaskiududega paralleelselt, haarates lihase m. Analoogset tehnikat soovitame kasutada ka väiksemate mittehaakuvate Hill-Sachs´i vigastuste korral, kus on kahjustatud ka rotaatorkaabli tagumine kinnituskoht.

Traumatic anterior traumatic joint dislocation is the most frequent joint dislocation in humans, with a high reported recurrent rate in adolescents less than 25 years of age after initial conservative treatment.

In the case of shoulder joint anterior dislocation, the humerus head shifts over the antero-inferior edge of the articular cavity of the shoulder blade and hooks behind this edge with the postero-superior surface of the humerus head.

Header top

In the course of this injury, often a bone defect, which is called the Hill-Sachs lesion, appears in the postero-superior part of the humerus head. Depending on the shoulder joint anterior liigeste meditsiini artriit mechanism, the authors of this study posed the question whether the forward shift of ulemine tulemused liigestele shoulder joint is also accompanied by ulemine tulemused liigestele in the postero-superior structures of the joint capsule.

Which structures are injured and what is the clinical significance of these injuries? Therefore, the main aim of our research group was clarification of the anatomical structures of the postero-superior part of the shoulder joint and their blood supply. At macroanatomical preparation on cadaver materialwe found that the superior part of the shoulder joint capsule is closely connected with the tendons of the rotator cuff muscles, which in the superior part of the joint capsule are reinforced by a curved structure, the so-called rotator cable lig.

Teenige Internetis raha TÕESTI KIIRESTI (500 dollarit + IGAPÄEV) Internetis sirvimine ~ KERGE J...

The posterior attachment site of the rotator cable is also the area joining the three tendons of the rotator cuff muscles m. The research also confirmed the existence of an anatomically constant connective tissue structure, the so-called lig.

Kolts in conference abstracts in This capsule structure is attached from the shoulder blade to the postero-superior part of the rotator cable, which, in its turn supports the rotator cuff, as described in his study.

ulemine tulemused liigestele

As another aspect, we described the joint capsule injuries found during the clinical study in patients aged below 25 years ulemine tulemused liigestele the case of first-time traumatic anterior dislocation of the shoulder joint.

Most of these were surface injuries. In these cases, relying on earlier literature sources, we removed the open injured part in the region of the injured joint capsule and, thereafter, restored the antero- inferior capsule structures.

Puusavalu ? Mis seda tekitada võib ?

The follow-up two years later showed that the earlier activities provided similar results compared to patients who had no injuries of the postero-superior part of the shoulder joint capsule.

Considering the blood supply of the shoulder joint capsule and its surrounding anatomical structures and the course of blood vessels in these structures, we developed an ulemine tulemused liigestele technique for repair of engaging Hill-Sachs lesions.

ulemine tulemused liigestele

According to this modified operation remplissage technique, the sutures should run in parallel with muscle fibres, involving the tendon part of the muscle m. We also recommend using an analogous technique in the case of minor non-engaging Hill-Sachs injuries where the posterior attachment site of the rotator cable is also damaged.