Kevadel spin, Mis on SPIN?

Sellest võib järeldada, et tegu on kompleksse ja hapra potentsiaalse seosega, mida mõjutavad paljud asjaolud. Need väljenduvad nelja keskse elemendi kaudu: seotus ingl attachment , pühendumus ingl commitment , kaasatus ingl involvement ja uskumused ingl belief. Coalter, F.

SPIN-programmi eesmärk on arendada ja tugevdada selles osalevate noorte sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi ning tuua läbi spordi noortele rõõmu.

SPIN-programmi sessioonid toimuvad kolm korda nädalas, hõlmates jalgpallitrenne ja spetsiaalselt programmi jaoks loodud sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi arendavaid töötubasid.

Noori juhendavad professionaalne tipptreener ja noorsootöötajast eluoskuste treener, kes tegelevad noortega nii võistkonnana kui ka igaühega individuaalselt.

polveliigese jaotus

Sessioonide kestus on 1,5h. Vaatamida hindavad noored SPIN-programmis. Jalgpall on programmis vahend, mille abil õpetatakse rohkeid eluks vajalikke oskusi.

Kevadseened - Eesti Loodusmuuseum

Eriti suurt rõhku pannakse SPINis näiteks võistkonnatöö, enesekontrolli, emotsioonide juhtimise, suhtlemisoskuse, konfliktide lahendamise ja eesmärkide seadmise õpetamisele. Kõike seda õpitakse iganädalastes töötubades läbi mänguliste olukordade, kinnistatakse aga läbi praktiliste olukordade jalgpallimurul.

kuunarnuki ligamentide purunemise ravi

Avatus Soovime areneda läbi aja ning saavutada üha suuremat mõju, seetõttu oleme avatud nii inimeste, ideede, lahenduste kui ka kriitika suhtes. Vaatluste põhjal kasutasid treenerid järgmiseid sekkumise tulemuslikkuse kaasa aitavaid praktikaid. Iga sessiooni erisuste ja ootamatustega, sh osalejate arvu suure varieerumisega tullakse toime sujuvalt.

Keskendutakse noori paeluvatele tegevustele. Peamiselt võeti grupp kokku ja arutleti trenni üle ning arutati läbi õpetlikke olukordi. Osalejatesse suhtutakse toetavalt ja tunnustavalt.

halgeli sustavi ravi

SPINi mõju tõendatuse suurendamine SPINi mõju tõendatust saab suurendada eelkõige kahel viisil: veelgi enam standardiseerida jalgpalli- ja eluoskuste treenerite positiivseid praktikaid sessioonide elluviimisel ning arendada edasi mõju hindamise süsteemi.

Et treenerite tegutsemises kinnistuksid samad positiivsed käitumismustrid, tuleks pöörata tähelepanu järgmistele arenguvajadustele.

valu kuunarnuki liigese norkus kaes

Ühtlustada tuleb nii treenerite tehtav sessioonide ettevalmistus kui ka sessioonide kestus, sh tuleb muuta tavaks sessiooni plaani koostamine; Treenerid peavad võtma aega osalejatega suhtlemiseks nii enne kui ka kevadel spin treeningsessioone ning rohkem tunnustama osalejaid ka isiklikult ja argumenteeritult; Osalejatele tuleb pakkuda veelgi enam võimalusi tegutseda aktiivsetes rollides, sh ettenäitajate, järeleaitajate, meeskonnatunde kujundajatena; Eluoskuste teemasid tuleb käsitleda vestlustele lisaks senisest rohkem ka kaasavate harjutuste kaudu.

SPIN-programmil on juba olemas põhjalik eluoskuste õpetamise käsiraamat. Tarvis on ka treeningsessioonide kui terviku praktilise elluviimise juhist, et aidata ühtlustada, parandada ja uute elluviijate lisandumise korral tagada sessioonide kvaliteeti. Enamik mõju hindamise süsteemi edasiarendamise soovitusi puudutas SPIN-programmile eriomaseid asjaolusid.

Tulemuste ja mõju infot annaks koguda ja töödelda automatiseeritumalt, nt muuta noorte enesekohaste küsimustike täitmine elektrooniliseks.

Laste turvalisuse tõstmisele suunatud SPIN-programm on viie aastaga toetanud ligi tuhandet noort

Korrastada tuleks ka teatud metoodilisi põhimõtteid isikustatud info kogumisel ja analüüsil. Programmi mõju tõendatuse analüüsi käigus kerkis esile ka küsimusi elluviimise aluspõhimõtete kohta. Näiteks — kuivõrd tasuks mõõta muutusi ka näitajates, mis pole otseselt seotud SPINi fookusega, ent millele võib programmil olla samuti tugev mõju?

Nende hulka kuuluvad sotsiaalsed oskused, mille arendamisele keskendub oluline osa SPINi eluoskuste programmist. Seda mõõdetakse praegu vaid kaudselt koolikäitumise kaudu, mis ei pruugi kajastada muutusi noore käitumises koolivälistes eakaaslaste rühmades.

Külasta ka

Sotsiaalsete oskuste täpsem mõõtmine võib välja tuua ka selliseid SPINi mõjusid, mis senistest uuringutest ei selgu. SPIN-programmi näide kinnitab ka, et mõju tõendatuse analüüsi käigus on teiseste allikate uurimisele ja intervjueerimisele lisaks vaja kindlasti panustada ka noortega elluviidava tegevuse vaatlemisse ning analüüsi.

uhiste liigeste ravi

Just vaatlustulemuste analüüsi käigus tulid selgelt esile mitmed SPINi ainulaadsed tugevused noorte positiivset arengut toetava ennetava sekkumisena. Samuti tekkis täpsem ülevaade võimalustest, kuidas treenerite positiivseid käitumispraktikaid standardiseerides tugevdada SPINi mõju noortele veelgi. Kokkuvõttes näitab SPINi kogemus, et programmi mõju analüüs on lahutamatult seotud praktikute igapäevatööga ja nende motivatsiooni ning professionaalse arengu toetamisega.

Ühest küljest aitab mõju teema tuua esile olulisi küsimusi nagu kelle heaks ja mil viisil ikkagi positiivseid muutuseid aidatakse luua. Teisalt selgub analüüsiprotsessi käigus praktilisi arenguvõimalusi, mida on võimalik kohe jooksvalt ka rakendada.

Igal nädalal saab programmist osa enam kui noort.

liigesevalu on

Rohkem infot leiab www. Viidatud allikad Agnew, R. Leisure and delinquency. Social problems, 36 4— Chamberlain, J. Sports-based intervention and the problem of youth offending: a diverse enough tool for a diverse society? Sport in Society, 16 10— Coakley, J. Journal of sport and social issues, 35 3— Coalter, F.

The politics of sport-for-development: Limited focus programmes and broad gauge problems? International review for the sociology of sport, 45 3— Hirschi, T. Causes of delinquency.

KUIDAS SPIN-IGA LIITUDA?

Transaction publishers Spruit, A. Sports participation and juvenile delinquency: A meta-analytic review. Journal of youth and adolescence, 45 4— Spruit, A. The effect of a sport-based intervention to prevent juvenile delinquency in at-risk adolescents.

Children and Youth Services Review, 94, —

Tutorial spin ak 2 juta-- 1 X spin langsung dapet!!!